Twitter Facebook Youtube

Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovës (ECMI) organizoi një seminar tre-ditor me temë "Mbështetja e Këshillit Konsultativ për Komunitete"

18.06.201309:54
Punëtoria u organizua për pjesëtarët e Këshillit Konsultativ  për Komunitete, përkatësisht të Sekretariatit të  Këshillit dhe për  përfaqësues të institucioneve qeveritare që merren me çështje të komuniteteve  jo shumicë në Kosovë. Zyrën e Komuniteteve  e përfaqësoi Sanela Sadikovic .

Punëtoria është pjesë e projektit "Mbështetje për anëtarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete" i  financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com