Twitter Facebook Youtube

Kremtimi Ditës së Egjiptianëve - Promovimi librit ,,Antropologjia socio-kulturore e egjptianëvenë Ballkan”

24.06.201314:42

Me rastin e kremtimit të Ditës së egjiptianëve, 24 Qershorit,  në Bibliotekën Kombëtare Universitare në Prishtinë, u bë promovimi i librit Antropologjia socio-kulturore e egjiptianët në Ballkan, shkruar nga Dr. Rubin Zemon, antropolog nga Maqedonia.

Në këtë promovim ishin të pranishëm  Zëvendës Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, zoti Gani Elshani, përfaqësues të OSBE-së, të Ambasadës së Zvicrës, si dhe përfaqësues të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Zyrën për Çështje të Komuniteteve  e përfaqësuan Sanela Sadikovic dhe  Ljubica Jankovic. 

Dr. Rubin Zemon,  në fjalën e tij falënderoi Zyrën për Çështje të Komuniteteve, e cila financoi botimin e librit.
 

 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com