Twitter Facebook Youtube

Konferenca e UNDP-së – Prezantimi i rezultateve afatmesme , bashkëpunimi me partnerët, rekomandimet

02.07.201315:10

Më 2 Korrik 2013. është mbajtur  Konferenca nga UNDP-ja  në të  cilën janë paraqitur  rezultatet  afatmesme nga partnerët me të cilët UNDP-ja bashkëpunon ngushtë,  janë  propozuar rekomandimet  për punën e mëtutjeshme.

Në fjalimet hyrëse, të pranishmit i përshëndetën Koordinatori i përhershëm i OKB-së .znj Osnat Lubrani dhe znja  ministre për integrim evropiane   Vlora Çitaku . Nga UNDP-ja u  prezantuana fushat kyçe të punës si dhe  rezultatet  e arritura në periudhën  e viteve 2011-2013.

Në pjesën e Konferencës të parashikuar për fjalime të partnerëve të cilët folën  për bashkëpunimin  me UNDP-në, si dhe për  rekomandimet  për punën e ardhshme, të pranishmëve iu drejtua Z. Slobodan Petrovic, Zëvendës Kryeministër  dhe Ministër  i Pushtetit Lokal, Z. Mahir Yagcilar, Ministër i Administratës Publike, Z. Srdjan Popovic i lartë i Kryeministrit dhe Drejtor  i Zyrës për Çështje të Komuniteteve, si dhe përfaqësues nga Ministria e Mjedisit, kryetari i komunës së Fushë-Kosovës, nga  Agjencia e Zhvillimit Rajonal për Jugun  dhe nga Agjencia  për  Energji.

Drejtori i Zyrës për Çështje të Komuniteteve  falënderoi UNDP-në  për mbështetjen e deritashme,  në veçanti në procesin e reformimit të  Komisionit  të gjuhëve dhe vuri në dukje se investimi në zhvillimin ekonomik, në arsim dhe në trajnime profesionale të ndryshme është thelbësore kur kemi të bëjmë me  ngritjen e kapaciteteve  të një shoqërie.

"Nevojitet të ketë  më shumë vëmendje në ndërtimin e kapaciteteve për përdorimin e fondeve të BE-së në dispozicion si dhe  dhe në dizajnimin e programeve të mëdha që do të ndihmojnë në ndërtimin e kapaciteteve, veçanërisht të  komuniteteve jo shumicë.

Ky është edhe një rekomandim nga UNDP-ja  edhe për institucionet e tjera relevante dhe organizatat që t'i përkushtohen më shumë  kësaj çështjeje  në mënyrë që të punojmë së bashku në programet që do të kontribuojnë në zhvillimin dhe krijimin e kushteve për përparimin ekonomik dhe social dhe në  krijimin e kushteve më  të mira të jetesës për të gjithë qytetarët ", theksoi  Popovic.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com