Twitter Facebook Youtube

Mbështetje për ndërtimin e kapaciteteve të të rinjve romë, ashkali dhe egiptian

10.07.201311:05

Në kuadër të Projektit Praktikat më të mira për integrimin e komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian , Zyra për Çështje të Komuniteteve kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me OSBE (Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut - OIDHR) për të mbështetur ndërtimin e kapaciteteve të të rinjve romë, ashkali dhe egjiptan me qëllim që të marrin pjesë aktive në krijimin e politikave, në përfaqësimin në luftën kundër diskriminimit dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës.

Në përputhje me Marrëveshjen, profesionistët e rinj, përmes një programi pesë-mujor të praktikës do të angazhohen në Zyrën për Çështje të Komuniteteve, si dhe në disa ministri të ndryshme.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com