Twitter Facebook Youtube

Përkrahja “Vera kulturore 2013” në Babimost

18.07.201316:01

Zyra për Çështje të Komuniteteve ka përkrahur financiarisht  manifestimin “Vera kulturore 2013” në Babimost të cilin manifestim e ka organizuar Organizata joqeveritare Bozhur.

Gjithashtu manifestimi është përkrahur nga Tetari “Geto” nga Graçanica ku janë performuar shfaqje për fëmijë, si dhe shoqata kulturo-artistike “Kosovska devojka” nga Babimost duke performuar kombinim të valleve dhe këngë tradicionale.  

Pas mbarimit të programit, Drejtori i Zyrës për Çështje të Komuniteteve mori mirënjohje për mbështetjen e kësaj ngjarje gjatë së cilës fëmijët nga Babimosti për herë të parë patën mundësi të shikojnë një shfaqje teatrore për fëmijë.  

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com