Twitter Facebook Youtube

Zyra për Çështje të Komuniteteve në punëtorinë ''Bashkërendimi i punës së OJQ-ve dhe të institucioneve lokale deri te bashkëpuni më i mirë në luftën kundër dhunës në familje''

26.09.201313:57

Të Enjten, më 26 Shtator në Graçanicë, u mbajt punëtoria me temën "Bashkërendimi i punës së  OJQ-ve dhe të institucioneve lokale deri te bashkëpuni  më i mirë në luftën kundër dhunës në familje''.

Punëtoria kishte për qëllim përmirësimin dhe bashërendimin e punës së OJQ-ve dhe institucioneve lokale për të luftuar dhunën kundër grave, me nënshkrimin e Protokollit për  bashkëpunim , sigurimin e  mbështetjes efektive për viktimat nëpërmjet krijimit të Shërbimit  për gratë dhe fëmijët, viktima të dhunës, si dhe ngritjen e vetëdijes së publikut në lidhje me dhunën ndaj grave. Në bashkëpunim me partnerët e institucioneve qendrore dhe lokale (të cilat janë nënshkruese të Protokollit) anembanë Kosovës, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të ndryshme për ofrimin e ndihmës efektive për viktimat e dhunës.

Në këtë punëtori, zyrën e   përfaqësuan Sanela  Sadikovic  dhe Lubica Jankovic.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com