Twitter Facebook Youtube

U prezantaua pilot faza e monitorimit të zbatimi të Ligjit për përdorimin e gjuhëve në punën e Kuvendit ë Kosovës

14.11.201310:57

Në kuadër të Projektit  “Mbështetje për komunitetet  pakicë   për qeverisje efektive në Kosovë', ECMI Kosova ka kryer një hulumtim lidhur me përdorimin e treguesve për të përmirësuar monitorimin dhe vlerësimin e të drejtave të komuniteteve në Kosovë.

Gjatë takimit, i cili u mbajt 13 nëntor u prezantua pilot  faza  e  treguesve të zbatimit Ligji për përdorimin e  gjuhëve  që lidhet me aspekte të veçanta të punës së Kuvendit të Kosovës ,e që  është duke u realizuar në bashkëpunim me Zyrën e komisionerit për gjuhë.

Zyra për çështje të  komuniteteve  në mënyrë aktive ofron  kontributin e saj në aspekte të ndryshme të monitorimit të zbatimit të kornizës ligjore që ka të bëjë me të drejtat e komuniteteve .

Kjo zyrë, ëme qëllim të përmirësimit të zbatimit të  Ligjit për përdorimin e gjuhëve, në vitin 2012  ka bërë reformën e  Komisionit të atëhershëm për gjuhë , e cila ka rezultuar me themelimin e e Zyrës së  Komisionerit për gjuhë.

Në takimin e sotëm ishin të pranishme  Qendresa Beqiri dhe Sonja Skarep.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com