Twitter Facebook Youtube

ZÇK-ja i gëzoj fëmijet të Komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptas për festat të fund vitit

08.01.201411:22

Zyra për Çështje të Komuniteteve në bashkëpunim me OJQ-në Rome Multiethnic Culture of Kosova edhe këtë vitë kanë realizuar projektin për ndarjen e dhuratave për festat e fund vitit për fëmijët e komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptjan në Komunën e Fushë Kosovës.
 
Fëmijët e komunitetit RAE dhe prindërit e tyre ishin shumë falënderues për këto dhurata, ndërsa ZÇK është zotuar se edhe në të ardhmen do të realizoj projekte të ngjashme të cilat do të kontribuojnë në avancimin e pozitës së komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com