Twitter Facebook Youtube

ZÇK-ja mbështet zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla

19.03.201411:33

Zyra për Çështje të Komuniteteve në fund të 2013 filloi bashkëpunimin me UNDP-në , për të dhënë kontribut në përmirësimin e zhvillimit ekonomik përmes mbështetjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Bashkëpunimi midis dy institucioneve në kuadër të projektit të përbashkët, përveç mbështetjen e zhvillimit ekonomik përfshirë mbështetjen e sektorit të shoqërisë civile, si dhe ndihmë sociale për njerëzit në nevojë.

Me kërkesë të një biznesi të vogël 'Foto studio  Dejan'' në Laplje selo, në komunën e Graçanicës, ZÇK-ja e ka mbështetur këtë kompani të blerë pajisje profesionale që janë të domosdoshme për punë më cilësore.

Për të përmirësuar zhvillimin ekonomik dhe integrimin në shoqërinë kosovare, ZÇK, në bashkëpunim me UNDP ende do t’u përgjigjen kërkesave të komuniteteve.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com