Twitter Facebook Youtube

Është mbajtur Konferenca: Vizitë përfitueseve të projekteve të BE - RRK III MKK''

27.03.201414:06

Në organizimin e Qendrës për Paqe dhe Tolerancë,Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe IOM, sot në  ndërtesën e MKK-ja është mbajtur konferenca për të paraqitur rezultatet RRK III të projektit ( Kthimi dhe Ri-integrimi në fazën III të Kosovës ), i cili zbatohet nga BE-ja dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim. Përveç ministrit Jevtiq dhe Shefit i Misionit të IOM në Jorge Kosovë dhe përfaqësues të organizatave dhe institucioneve që morën pjesë në këtë projekt , në këtë konferencë morën pjesë edhe përfituesit e projektit, i cili mbulon komunat Shtërpce, Prizren, Suva Reka, Partesh dhe Novobërdë.
 
Pas adresimit Ministrin Jevtić, dhe  Shefit  te Misionit të IOM-it Bacaa , të cilët paraqiten të dhënat mbi rezultatet e projektit dhe e shprehen angazhimin e tyre për zbatimin e mëtejshëm.  Në emër të Zyrës për Çështje të Komuniteteve foli Ljubica Jankoviç. Ajo me këtë rast, ndër të tjera, tha se edhe pse çështja e kthimit nuk është ne mandat të drejtpërdrejtë të Zyrës.

Zyra në bashkëpunim me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim ka mbështetur  një numër të projekteve që përfshijnë asistencën për të kthyerit. "Ne kemi bërë një dokument të përbashkët për bashkëpunim midis dy institucioneve në të cilat ne kemi përcaktuar projektet prioritare dhe fushat e veprimit të përbashkët që përfshijnë projektet e infrastrukturës, zhvillimin ekonomik dhe arsimin. Çështja e kthimit lidhet drejtpërdrejt me çështjen e punësimit  dhe zhvillimit ekonomik, të cilat janë prioritet këtë vit, por edhe vitin e ardhshëm do të jetë fokusi i Zyrës për Çështje të Komuniteteve," tha Jankoviç.

Faza e ardhshme e BE - RRK një projekti të filluar në shtator të këtij viti.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com