Twitter Facebook Youtube

Me anë të arsimimit deri te pozita më e mirë e Romëve

07.04.201410:53

Organizuar nga OJQ “Oci buducnosti “ në Gracanicë u organizua një tryezë e rrumbullakët në të cilën, me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Romëve morën pjesë përfaqësuesit e komunitetit rom, të komunës së Gracanicës dhe të Qeverisë së Kosovës.

Përfaqësuesi i OJQ-s „Oci buducnosti“  Gazmend Salijevic  prezantoi rezultatet e hulumtimit dhe theksoi se papunësia, varfëria, diskriminimi dhe mungesa e arsimimit janë problemet më të mëdha të romëve.

Me këtë rast, Drejtori i Zyrës për Çështje të Komuniteteve, Srdjan Popovic tha se ZÇK do të vazhdoj me aktivitete të ndryshme dhe duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet relevante për të mbështetur integrimin e romëve me qëllim të përmirësimit të statusit të tyre në shoqëri.
 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com