Twitter Facebook Youtube

Roli i partive politike në fuqizimin e gruas në Kosovë

19.05.201414:59

Agjencia për Barazi Gjinore me datën 19.05.2014  ka organizuar tryezën e diskutimit me temë: “Roli i partive politike në fuqizimin e gruas në Kosovë”.

Tryeza ka pasur për  qëllim të mbledh të gjithë përfaqësuesit e partive politike me qëllim të ngritjes së një diskutimi më të gjerë, dhe për t’ju ofruar mundësinë subjekteve politike për të parashtruar përfshirjen e perspektives gjinore në programet e tyre, për sigurimin e një mirëqenie dhe avancim më të madh të gruas në të gjitha nivelet shoqërore.

Zyrën për Çështje të Komuniteteve përfaqësoi Sanela Sadikovic.
 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com