Twitter Facebook Youtube

Është mbajtur takimi i Këshillit Konsultativ Për Komunitete

26.05.201412:49

Këshilli Konsultativ Për Komunitete, ka mbajtur mbledhjen e katërtë të regullt për këtë vit. Në mbledhje kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese të Këshillit raportuan para anëtarëve për aktivitetet e tyre të zhvilluara ndërmjetë dy mbledhjeve të Këshillit.

Këshilli miratoi rekomandimet me të cilin kërkohet nga komunat përkatëse të bëjnë ndarjen e tokës komunale për ndërtimin e njësive banesore individuale për të kthyerit nga Maqedonia dhe Mali i Zi.

Nga zyra për Çështje të Komuniteteve perfaqesuese ishte Sanela Sadikovic

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com