Twitter Facebook Youtube

Prektikantëve iu dorëzuan certifikatat për përfundimin e suksesshëm të praktikës

27.04.201510:07

Më 27 prill, në Shtëpinë e  Kulturës në Graçanicë, Zyra për Çështje të Komuniteteve organizoi  një ceremoni solemne për dhenien  e certifikatave për 100 praktikantë të  cilët kanë përfunduar programin  e  praktikës në kohëzgjeteje prej  gjashtë muajsh në institucionet publike, organizatat joqeveritare dhe në mediat në Kosovë.

Lubica Jankoviq nga  Zyrës për Çështje të Komuniteteve përshëndeti të pranishmit  dhe theksoi se Zyra angazhohet  që kryerja e  stazhit të praktikantëve të  bëhet praktikë  e të gjitha institucioneve , që në përputhje me kapacitetet e  e tyre t’u  ofrojnë  të rinjve  të fitojnë  praktikën e nevojshme dhe të përgatiten më mirë për tregun e punës.Zyra vazhdon të zhvillojë  dhe të zbatojë programe që synojnë uljen e papunësisë. Lubica Jankoviq shfrytëzoi rastin për të falënderuar të gjitha institucionet, organizatat dhe mediat me të cilat ZÇK ka pasur bashkëpunim të mirë gjatë programit për praktikantë .

Ambasadorii i Mbretërisë së  Norvegjisë Jan Bratu, në fjalën e tij tha se kjo praktikë e  fituar gjithsesi  do t’iu shëbejë praktikantëve  dhe se  Ambasada është e interesuar të mbështesë raundin e dytë për praktikantë të rinj.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com