Twitter Facebook Youtube

Bordi për politikat e gjuhëve ka aprovuar raportin e komisionit për përzgjedhjen e komisionerit të gjuhëve dhe listën prej tre emrave

Vacancies
Category
All
Newsletter

Project funded by Office for Community Affairs

www.posaonakosovu.com