Twitter Facebook Youtube

Srđan Popović na sastanku ambasadora grupe "KVINT"

03.11.201401:00

G. Srdan Popovic je dobio poziv da izlaže na nedeljnom sastanku „KVINT“ grupe ambasadora o dostignucima Kancelarije tokom 2014. i planovima za 2015. 
 
U organizaciji britanskog ambasadora, Ijana Klifa, americki, nemacki, francuski i italijanski ambasador i politicki savetnik Specijalnog predstavnika EU su upoznati o tekucim aktivnostima, usredsredujuci se na napore za brzo i uspešno rešenje problema nepriznavanja od strane države diploma koje izdaje Univerzitet u Severnoj Mitrovici; na tekuce stanje u programu stažiranja koje finansira Ambasada Kraljevine Norveške, kojim se 100 studenata iz nevecinskih zajednica razmešta na šest meseci na stažiranje na centralnom i lokalnom nivou; kao i na osnivanje i povecanje napora Grupe za pitanja zajednica (GPZ). Navedeno telo okuplja redovno sve vladine, diplomatske i medunarodne agencije zainteresovane za odgovaranje na probleme koji se odnose na nevecinske zajednice.
 
G. Popovic je takode izneo njegove planove za 2015, naglašavajuci potrebu za nastavljanjem razvoja sredstava za obezbedivanje naprednih, obrazovnih rešenja i mogucnosti zapošljavanja za nevecinske zajednice. Svi ambasadori su se zahvalili direktoru na izlaganju i na radu njegove Kancelarije, obecavajuci cvrstu i neprekidnu podršku u sledecoj godini.  

Vacancies
Category
All
Newsletter

Project funded by Office for Community Affairs

www.posaonakosovu.com