Twitter Facebook Youtube

Okrugli sto o lokalnim politikama u multietničkim opštinama na Kosovu

02.11.201210:44

31. oktobra u organizaciji Društva Majka Tereza održan je okrugli sto na kojem su predstavljeni rezultati projekta “Lokalne politike u multietničkim opštinama” u okviru kojeg je rađeno istraživanje o lokalnoj politici prema nevećinskim zajednicama u opštinama Istok, Vučitrn i Vitina.  Ispred Kancelarije za pitanja zajednica na ovom sastanku učestvovali su direktor Kancelarije Srđan Popović i službenica za grantove i koordinaciju Safete Graicevci.

Sastanku su takođe prisustvovali i njegova ekselencija ambasador Norveške Jan Braathu, koja je pored Kancelarije za pitanja zajednica takođe finansijski podržala projekat, zatim Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sad, kao i predstavnici pomenutih opština.
„Pored toga što saradnju sa lokalnim vlastima ostvaruje kroz finansiranje različitih infrastrukturnih projekata,  Kancelarija za pitanja zajednica svake godine u okviru programa „Zaštita i unapređenje prava i interesa nevećinskih zajednica”, raspisuje poziv za dostavljanje predloga projekata nevladinih organizacija koji između ostalog  imaju za cilj da poboljšaju kapacitete opštinskih vlasti za sprovođenje zakonskog i političkog okvira za zajednice.

Partnerstvo Kancelarije za pitanja zajednica sa Društvom Majka Tereza je dobar primer saradnje centralnih vlasti, lokalnih i civilnog sektora u cilju unapređenja prava nevećinskih zajednica, kao i unapređenja međuetničkog dijaloga koji je preduslov za dobru i održivu lokalnu samoupravu. Ohrabrujem opštinske vlasti da  budu inicijatori ovakvih dijaloga koji su ključni za zajednički život različitih zajednica u opštini i kao takvi treba da budu sastavni deo svih opštinskih aktivnosti”,  rekao je Popović u svom obraćanju prisutnima i izrazio zadovoljstvo što je Kancelarija za pitanja zajedinca pri kabinetu premijera podržala ovaj projekat.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com