Twitter Facebook Youtube

Studijska poseta Novom Sadu, Somboru i Senti

21.11.201213:30

U okviru projekta „Lokalne politike u multietničkim opštinama“ koji sprovodi Društvo Majka Tereza iz Prištine i Centar za regionalizam iz Novom Sada, predstavnici opština Vučitrn, Vitina i Istok imali su priliku da se tokom trodnevne posete, od 14-17. novembra, sretnu sa potpredsednikom Vlade AP Vojvodina, pokrajinskim ombudsmanom i direktorom kancelarije za inkluziju Roma u Novom Sadu, kao i predstavnicima opština Sombor i Senta.

Ovo je treća studijska poseta opština sa Kosova koje organizuju pomenute organizacije u cilju razmene iskustava i primera dobre prakse kada je reč o uređenju i funkcionisanju lokalnih samouprava u multietničkim sredinama. Predstavnici opština sa Kosova imali su priliku da domaćinima predstave opštine iz kojijh dolaze kao i da u razgovoru sa njima dobiju odgovore na mnoga pitanja koja su ih interesovala.

Takođe, učesnici studijske posete imali su priliku da se kroz prezentaciju opštine Inđija koju je održao predsednik skupštine opštine upoznaju sa sistemom „48 sati“ koji je uveden kako bi lokalne vlasti brže reagovale na komunalne i ostale probleme koje građani prijavljuju i putem razvijenog kompjuterskog sistema imali transparentan pristup aktivnostima koje opština preduzima u cilju njihovog rešavanja.

Ovaj projekat je pored Norveške ambasade finansirala i Kancelarija premijera/Kancelarija za pitanja zajednica koju je tokom studijske posete predstavljala Safeta Grajčevci. Tom prilikom ona je predstavnike pomenutih institucija upoznala sa mandatom i aktivnostima Kancelarije za pitanja zajednica kao i svojim aktivnim učešćem dala doprinos u razgovorima i razmeni iskustava. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com