Twitter Facebook Youtube

Odbor za jezičku politiku usvojio listu sa tri preporučena kandidata za poverenika za jezike

07.12.201210:51

Dana 06. Decembra održan je sastanak Odbora za jezičku politiku na kojem je razmatran i usvojen izveštaj komisije za izbor poverenika za jezike kao i lista sa tri preporučena kandidata za poverenika za jezike.

Sastanak je otvorio predsedavajući Odbora, Petar Miletić koji je prisutne upoznao sa dnevnim redom i reč dao predsedniku Komisije Srđanu Popoviću koji je detaljnije informisao članove Odbora o izbornom procesu.

Svaki član Odbora dobio je pismeni izveštaj o procesu izbora sa imenima kandidata koji su se prijavili, njihovim rezultatima ostvarenim na testu i intervjuu kao i listu sa tri najbolja kandidata.

Članovi Odbora jednoglasno su usvojili listu sa tri najbolja kandidata koju, u skladu sa Uredbom 07-2012 o Kancelariji poverenika za jezike, predlažu premijeru na razmatranje i izbor jednog od njih.

Tokom celog izbornog procesa bili su prisutni posmatrači iz ambasada i međunarodnih organizacija.

 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com