Twitter Facebook Youtube

Imenovan poverenik za jezike

21.12.201215:02

Na sednici Vlade održanoj 19. decembra 2012.godine, u skladu sa Uredbom 07/2012 o Kancelariji poverenika, Kabinet premijera imenovao je Slavišu Mladenović na poziciju poverenika za jezike.

Poverenik za jezike ima mandat od šest godina  a Kancelarija poverenika ima nadležnost da  nadgleda primenu Zakona o upotrebi jezika, sa ciljem da očuva, promoviše i obezbedi korišćenje službenih jezika, službenih jezika na nivou opština, jezika u službenoj upotrebi u opštinama, kao i jezika zajednica čiji maternji jezik nije jedan od službenih jezika.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com