Twitter Facebook Youtube

Predstavnici KPZ na sastanku Savetodavnog veća za zajednice

06.02.201309:20

31. januara 2013 godine direktor Kancelarije za pitanja zajednica Srđan Popović učestvovao je na  redovnom  sastanku Savetodavnog veća za zajednice. 

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka, predstavljen je izveštaj radne grupe za zakonodavstvo i zajednice Roma, Aškalija i Egipćana.

Nakon  izlaganja predstavnika radnih grupa, razmotren je i  jednoglasno usvojen izveštaj o radu Veća u 2012 godini.

Takođe, na sastanku je izneto da postoji problem kada je reč o  korišćenju oba službena jezika na internet  stranicama ministarstava. Kao primer, uzeto je Ministarstvo za poljoprivredu gde je u toku podela subvencija, dok na sajtu postoje formulari za konkurs samo na albanskom jeziku. Zaključeno je da bi grupa za jezike trebala da na sledećem sastanku ponudi  konkretne predloge za rešavanje ovog problema.

Direktor kancelarije za pitanja zajednica je iskoristio priliku da predstavi višeg sluzbenika za politike, Ljubicu Janković, koja će ubuduće prisustvovati sastancima Veća. Takođe,upoznao je prisutne sa projektom koji Kancelarija sprovodi  u saradnji sa OEBS-om a koji se tiče unapređenja komunikacije između institicija koje se bave pitanjima zajednica,  i zatrazio imenovanje dva člana iz Veća. 

Na sastanku je odlučeno da članovi Veća gđa. Duda Balje i g-din Veton Berisha budu predstavnici SVZ-a u okviru projekta poboljšanja komunikacije između: Kancelarije za pitanja zajednica, Ministartsva za zajednice i povratak, Ministartsva lokalne samouprave i Savetodavnog veće za zajednice.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com