Twitter Facebook Youtube

Okrugli sto o zastupljenosti bošnjačke zajednice u institucijama na Kosovu

17.04.201316:29

17. Aprila 2013.godine, održan je okrugli sto na temu zastupljenosti bošnjačke zajednice u javnim institucijama na Kosovu, kao i zapošljavanje mladih i nostrifikacija njihovih diploma. Na sastanku je predstavljeno istraživanje o trenutnom broju zaposlenih Bošnjaka u javnim institucijama, kao i problemi sa kojima se ta zajednica suočava.

Direktor kancelarije za pitanja zajednica, g-din Srđan Popović iskoristio je priliku da upozna prisutne sa projektom Kancelarije koji se tiče poboljšanja politike zapošljavanja nevećinskih zajednica. U okviru projekta, u saradnji sa UNDP-jem, izabrana je kompanija koja trenutno na terenu sprovodi istraživanje o zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim institucijama, preduzećima, agencijama i opštinama.

Pored g-dina Popovića, na sastanku su takođe govorili Ministar rada i socijalne zaštite, g-din Nenad Rašić, zamenik ministra za zajednice i povratak, g-din Husnija Bešković i koordinator projekta „Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca Kosova“, g-din Mejdin Saliji.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com