Twitter Facebook Youtube

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica i poverenik za jezike na Međunarodnoj konferenciji o jezičkim pravima u Irskoj

30.05.201313:37

Od 22 do 28 maja, u organizaciji misije OEBS na Kosovu, organizovano je studijsko putovanje u Irsku povodom Međunarodne konferencije o jezičkim pravima koja je održana u Dablinu. Konferencija je okupila poverenike za jezike iz različitih delova sveta kako bi diskutovali o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju kada je reč o promociji i zaštiti jezičkih prava, dok je takođe, bilo je reči i o osnivanju Međunarodne Asocijacije poverenika za jezike.

Tom prilikom, poverenik za jezike Slaviša Mladenović upoznao je prisutne sa zakonskim okvirom i izazovima u polju zaštite i promocije jezičkih prava na Kosovu.

U okviru studijske posete, direktor Kancelarije Srđan Popović i poverenik za jezike Slaviša Mladenović, imali su priliku da se sretnu sa predsednikom Irske koji je u svojoj rezidenicji organizovao prijem povodom Međunarodne konferencije o jezičkim pravima.

Nakon konferencije, Irski poverenik za jezike, Soen OCurien  koji je bio domaćin ove studijske posete, održao je trening o sistemu, strukturama i najboljoj praksi  po pitanju jezičkih prava i jezičke politike, za grupu sa Kosova u kojoj su pored direktora KPZ i poverenika za jezike bili i Safete Grajcevci, službenica za pitanja usaglašenosti za zakonom u Kancelariji poverenika za jezike, Sonja Skarep savetnica u Kancelariji za pitanja zajednica kao i predstavnici misije OEBS, Shqipe Hajredini i Fabiana Ortugno.

Irski poverenik za jezike pružio je veliki doprinos u procesu reforme Komsije za jezike, dok su primer Irske i Kanade uzeti kao primeri dobre prakse na kojima je bio zasnovan Strateški dokument reforme koju je vodila Kancelarija za pitanja zajednica. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com