Twitter Facebook Youtube

Trening o javno-privatnim partnerstvima

20.06.201314:35

20. i 21. juna, Kancelarija za pitanja zajednica je, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovala trening o javno-privatnim partnerstvima, za civilne službenike iz opština Gnjilane, Parteš, Mitrovica, Klokot i Štrpce.

Trening je imao za cilj da službenike upozna sa osnovama o pravnim i institucionalnim okvirima, kao i fazama i procedurama javno-privatnog partnerstva. Tokom dvodnevnog treninga prikazano je sedam modula saradnje javnog i privatnog sektora.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com