Twitter Facebook Youtube

Sastanak radne grupe- pronalaženje trajnog rešenja za nasilno raseljena lica unutar Kosova i susednih zemalja

03.07.201311:52

Ministarstvo za zajednice i povratak u saradnji sa Visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) su u hotelu Viktori u Prištini, dana 03.07.2013 godine održali četvrti sastanak Radne grupe za pronalaženje trajnih  rešenja za lica nasilno raseljena unutar Kosova i susednih zemalja.

Radnom grupom su predsedavali ministar Dalibor Jevtić i Šef Misije UNHCR-a Jo Hegenauer, dok se radna grupa sastoji od više od četrdeset članova koji predstavljaju sve agencije UN-a, Vladine organizacije, donatori i opštinske vlasti. Na sastanku su takođe bili prisutni i  veliki broj predstavnika međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija.

Glavne teme bile su povratak i reintegracija izbeglica i raseljenih lica iz Crne Gore, i bivše jugoslovenske republike Makedonije, strategija trajnih rešenja za izbeglice iz Bosne i Hercegovine, i Hrvate koji žive na Kosovu.

Centar za monitoring interno raseljenih i Kosovska Agencija za statistiku su na radnoj grupi izneli informacije o predstojećem profilisanju raseljenih lica na Kosovu. Takođe, date su preporuke o nastavku daljih akcija, definisani nosioci dužnosti i određen vremenski okvir.

Na današnjoj radnoj grupi, Kancelariju za pitanja zajednica predstavljala je Sanela Sadiković.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com