Twitter Facebook Youtube

Sastanak radne grupe za unapređenje politike zapošljavanja nevećinskih zajednica – Predstavljeni rezultati procene zapošljavanja nevećinskih zajednica u javnim institucijama i preduzećima

29.07.201314:49

26. jula 2013.godine održan je sastanak radne grupe za unapređenje politike zapošljavanja nevećinskih zajednica i tom prilikom predstavljeni rezultati istraživanja zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim institucijama i preduzećima.

Domaćin sastanka bila je Kancelarija za pitanja zajednica koja vodi projekat unapređenja politike zapošljavanja nevećinskih zajednica. 

Na samom početku, direktor Kancelarije, Srđan Popović  pozdravio je prisutne i dao je reč zameniku premijera i ministru administracije lokalne samouprave Slobodanu Petroviću koji je i predsedavajući ove radne grupe. Tom prilikom ministar Petrović je između ostalog rekao da  veruje  da će svi aktivno učestvovati u radu ove radne grupe i da će svako u svom domenu rada, dati doprinos ovom veoma važnom pitanju i integraciji nevećinskih zajednica u društvo.

Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i posmatrači koje čine predstavnci pojedinih međunarodnih institucija i ambasada.
Nakon prezentacije istraživanja od strane kompanije Novus koja je sprovela istraživanje na terenu, Prisutni su se složili da je potrebno razviti mehanizme za primenu aktivnih mera zapošljavanja, naročito usmerene ka zajednicama koje nisu dovoljno zastupljene u institucijama.

Takođe, dogovoreno je da tim u okviru radne grupe koji će raditi na razvoju preporuka za Vladu bude sastavljen od predstavnika sledećih institucija: Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo lokalne samouprave, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, Ministarstvo za zajednice i povratak, Pravna kancelarija/KP i Kancelarija za pitanja zajednica/KP.

U narednom periodu tim će raditi na razvoju preporuka koje imaju za cilj jačanje i povećanje kapaciteta efikasnosti mehanizama koji regulišu zapošljavanje nevećinskih zajednica: odnosno preporuke koje se odnose na sistem mera koji bi unapredio nadgledanje sprovođenja politike zapošljavanja u  institucijama, preduzećima i agencijama.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com