Twitter Facebook Youtube

Kancelarija za pitanja zajednica na radionici '' Koordinacijom rada NVO-a i lokalnih institucija do bolje saradnje u borbi protiv porodičnog nasilja''

27.09.201313:57

U četvrtak 26. septembra u Gračanici održana je radionica pod nazivom ''Koordinacijom rada NVO-a i lokalnih institucija do bolje saradnje u borbi protiv porodičnog nasilja''.

Radionica je imala za cilj poboljšanje i koordinacije rada NVO-a  i lokalnih institucija u borbi protiv nasilja nad ženama, potpisivanjem Protokola o saradnji, obezbedjenje efikasne podrške žrtvama kroz uspostavljanje Servisa za žene i decu žrtve nasilja, kao i podizanje svesti javnosti o nasilju nad ženama u saradnji sa partnerima lokalnim i centralnim institucijama (koji su potpisnici Protokola) širom Kosova, kroz organizovanje različitih aktivnosti o pružanju  efikasne pomoći žrtvama nasilja.

Na ovoj radionici Kancelariju su predstavljale Sanela Sadiković i Ljubica Janković.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com