Twitter Facebook Youtube

Održana konferencija "Integracija zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu - trenutna situacija i posvećenosti nakon 2015. godine"

06.11.201315:04

5. novembra 2013.godine, održana je konferencija kojom su zajednički predsedavali predstavnici Vlade Kosova i Evropske unije, na temu problema i izazova zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu.

Učesnici konferencije su se složili da je situacija u kojoj se nalaze zajednice Roma, Aškalija i Egipćana i dalje zabrinjavajuća, jer su mnogi pripadnici ovih zajednica i dalje suočeni sa ekstremnim siromaštvom i diskriminacijom. EU i Kosovo su se saglasili da povećaju budžet, ako bude potrebno, kako bi se prioritet dao primeni preostalih akcija iz Strategije i Akcionog plana za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana. Učesnici su se takođe složili da će prilike za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, poboljšanje zdravlja i socijalnih uslova, kao i njihov civilni upis, doprineti poboljšanju situacije u kojoj se nalaze ove zajednice na Kosovu.

Pjer Mirel, direktor zadužen za politiku i strategiju proširenja u generalnom direktoratu EK izjavio je da Evropska unija snažno podstiče kosovske institucije da ojačaju međuinstitucionalnu saradnju i mehanizme sa resornim ministarstvima, kao i da se poboljša saradnja između centralnog i lokalnog nivoa kao i sa drugim relevantnim vladinim organima. Tom prilikom je napomenuo da je saradnja sa civilnim sektorom i predstavnicima Roma, Aškalija i Egipćana je takođe veoma značajna.

Ministar za evropske integracije Vlora Čitaku izjavila je "Do sada smo ostvarili napredak u sprovođenju strategije, međutim ovaj napredak nije dovoljan. Svesni smo da moramo da učinimo više za integraciju nevećinskih zajednica što će biti moguće preko bolje koordinacije na svim nivoima Sa poboljšanjem koordinacije između centralnog i lokalnog nivoa kao i sa uspostavljanjem novog sistema izveštavanja u opštinama, sigurna sam da ćemo biti u stanju da imamo pozitivniji napredak u sprovođenju Strategije za integraciju romske, aškalijske i egipćanske zajednice"
 
Govornici su takođe insistirali da lokalni akcioni planovi za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana postanu prioritetni za one opštine koje ih još uvek nisu usvojile, kao i na potrebi za medijskim kampanjama za promociju tolerancije i integracije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu.

Predstavnica Kancelarije za pitanja zajednica bila je Sanela Sadiković.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com