Twitter Facebook Youtube

Predstavljena pilot faza praćenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u radu Skupštine Kosova

14.11.201310:57

U okviru projekta ‘Podrška manjinskim zajednicama za efektivnu vladavinu na Kosovu’, ECMI Kosovo je sproveo istraživanje o upotrebi pokazatelja kako bi se poboljšalo praćenje i procenjivanje prava zajednica na Kosovu.

Na sastanku koji je održan 13.novembra, predstavljena je pilot faza o pokazateljima sprovođenja Zakona o upotrebi jezika  koja se odnosi na specifične aspekte rada Skupštine Kosova, koja se realizuje u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike.

Kancelarija za pitanja zajednica aktivno pruža svoj doprinos u različitim aspektima praćenja sprovođenja zakonskog okvira koji se tiče prava zajednica. 

Kancelarija je u 2012. godini, u cilju poboljšanja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika, sprovela reformu tadašnje Komisije za jezike, koja kao rezultat ima Kancelariju poverenika za jezike.

Na današnjem sastanku prisustvovale su Qendresa Beqiri i Sonja Skarep.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com