Twitter Facebook Youtube

Održan je drugi krug regionalnih koordinacionih sastanaka

02.12.201309:29

Od  19. do  27. Novembra održani su koordinacioni sastanci izmedju centralnih i lokalnih institucija u pet kosovskih regiona (Peć, Gnjilane,Priština, Prizren i Mitrovica).

Cilj ovih sastanaka bio je da se produbi saradnja između centralnih  i lokalnih  vlasti u traženju mogućnosti za nastavak podrške zajednica i njihove podrške za reintegraciju. Ovim sastancima prisustvovali su  predstavnici Ministarstva za zajednice i povratak, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za lokalnu samoupravu, Jedinice za podršku zajednica  i povratak, Kancelarije za pitanja zajednica, Kancelarije poverenika za jezike, UNHCR-a, OEBS-a, KAAD-a, opštinskih kancelarija za zajednice i povratak i dr.

Tokom ovih sastanaka službenici  iz MZP-a  predočili su   strategiju koju je izradilo   Ministarstvo  u vezi sa povratkom zajednica, planom  rada i aktivnostima  koje su planirane. Službenci  iz MUP-a i  MALS-a   predstavili su  izveštaje za  opštine i opštinske  kancelarije  za zajednice i povratak, i takodje  su ih upoznali sa  daljim  koracima koji će  biti preduzeti za  saradnju i koordinaciju aktivnosti. Službenici KPJ-a  i KPZ-a predstavili su izveštaj o praćenju internet sajtova o upotrebi službenih jezika i istraživanje o zapošljavanju  pripadnika nevećinskih zajednica na  opštinskom nivou.

Kancelariju za pitanja zajednica predstavljali su: Ljubica Janković, Sanela Sadiković i Qendresa Beqiri.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com