Twitter Facebook Youtube

ODRŽAN JE SASTANAK MEDJUINSTITUCIONALNOG UPRAVNOG ODBORA ZA ZAJEDNICE ROMA, AŠKALIJA I EGIPĆANA

03.12.201313:10

Priština , 02 decambara  2013 – Održan  je drugi sastanak Medjuinsititucionalnog upravnog odbora, za ovu godinu, o nadgledanju i koordinaciji   implementacije  Strategije i Akcionog plana za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana od  2009 -2015 godine.

Cilj sastanka bio je predstavljanje nacrta preporuka iz konferencije održane  5. novembra ove godine između Vlade Republike Kosova i Evropske komisije pod nazivom "Integracija Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu ,  trenutno stanje , politike i obaveze posle 2015 godine  ".
Cilj ovih nacrta preporuka je da se obrati pažnja ključnim  pitanjima koja su povezana  sa ubrzanjem implementacije Strategije, među kojima vredi pomenuti koordinaciju na svim nivoima,  budžet za aktivnosti  iz akcionog plana i uključivanje predstavnika zajednica  u događajima koje organizuju  javne  institucije , kao i direktna  komunikacija  između predstavnika zajednica i institucija.

Na sastanku je diskutovano i o narednim koracima za implementaciju strategije,  i o  tome kako  se planira  tretiranje  pitanja   vezanih  za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana u preostalom periodu za sprovođenje Strategije i Akcionog plana 2009-2015.

Tim povodom  direktor Kancelarije za pitanja zajednica, rekao je da će KPZ  nastaviti sa raznim aktivnostima i saradnjom  sa drugim relevantnim institucijama za podržavanje  integracije  Roma, Aškalija i Egipćana u cilju poboljšanja njihovog statusa  u društvu.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com