Twitter Facebook Youtube

Promocija istraživanja “Procena zapošljavanja pripadnika nevećinskih zajednica u javnim službama i javnim preduzećima na Kosovu“

13.12.201310:42

12. decembra Kancelarija premijera/Kancelarija za pitanja zajednica organizovala je promociju istraživanja “Procena zapošljavanja pripadnika nevećinskih zajednica u javnim službama i javnim preduzećima na Kosovu“ koje je uradila u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP) i komanijom Novus koja je sprovela istraživanje na terenu.

Promociji su prisustvovali predstavnici centralnih i lokalnih institucija, ambasada, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i medija. Na početku, prisutnima su se obratili Slobodan Petrović zamenik prmijera/ministar administracije lokalne samouprave, Refik Šećiri zamenik ministrake za Evropske integracije, Steliana Nedera zamenica stalnog predstavnika UNDP na Kosovu i Srđan Popović Viši savetnik premijera/direktor kancelarije za pitanja zajednica.

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica zahvalio se prisutnima na učešću i rekao da je istraživanje deo inicijative koja se tiče poboljšanja politike zapošljavanja nevećinskih zajednica. „U aprilu ove godine Vlada je , na inicijativu Kancelarije za pitanja zajednica, donela odluku da formira radnu grupu koja ima za cilj da razvije preporuke koje bi unapredile politiku zapošljavanja nevećinskih zajednica. 

Pored procene o zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim službama i javnim preduzećima, hteli smo da vidimo i koje radne pozicije zauzimaju pripadnici nevećinskih zajednica u skladu sa njihovim obrazovanjem, kao i podatke o tome koje programe institucije primenjuju kako bi podstakli zapošljavanje nevećinskih zajednica, kako bismo i te aspekte uključili u izradu preporuka. Istraživanje je, između ostalog pokazalo da treba mnogo više pažnje usmeriti na zapošljavanje i razvoj programa stažiranja zajednice koje su najmanje zastupljene, a to su zajednice Roma, Aškalija, Egipćana i Goranaca.

Kao i svaki proces, tako i ovaj, zahteva vreme, razvijene dugorčne strategije, ali smatram da smo na dobrom putu da stvorimo osnove za dugoročnu politiku zapošljavanja. Kancelarija će kao i do sada nastaviti da različitim programima doprinositi zaštiti i promociji prava nevećinskih zajednica i zalaže se za njihov ravnopravan status u društvu“, rekao je Popović.

Pleurat Halili iz kompanije Novus predstavio je prisutnima rezulate istraživanja nakon čega je usledila diskusija.

Na kraju promocije gosti su imali priliku da diskusiju nastave uz koktel.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com