Twitter Facebook Youtube

Departman za civilno –vojnu saradnju predstavio je ostvarene projekte u korist gradjana i brošuru “BSK u službi zemlje ”

17.12.201314:59

Departman za civilno-vojnu saradnju (CVS) Ministarstva bezbednosnih  snaga Kosova  (BSK), pred širokom domaćom i  međunarodnom publikom predstavio je projekte BSK-a , u korist građana zemlje, realizovanih  u okviru civilno-vojne saradnje i operacija ostvaranih od strane profesionalnih jedinica BSK-a.

Otvaranje aktivnosti za promovisanje projekata CVS.a i časopisa "BSK u službi zemlje" obavio je direktor Departmana za civilno-vojnu saradnju pri Ministarstvu  bezbednosti snaga Kosova,   gospodin Hajrush Kurtaj.

Ministar  Bezbednosnih snaga Kosova , Agim Čeku je u svom govoru rekao da su Bezbednosne snage Kosova jedna  od najvažnijih poglavlja nezavisnog Kosova, to potvrđuju  i nedavna istraživanja, prema kojima  je kao zaključak proizašao da su  BSK trenutno  najpouzdanija  institucija za građane. “Mi se  anagažujemo da najpre budemo korisni za   građane,   da njima olakšamo i   obogaćujemo  život”rekao je Čeku..

Tokom promocije  projekata ostvarenih od strane  BSK-a,  komandant BSK-a, general Kadri Kastrati, rekao je da je srećan što će partneri i prijatelji videti na  neka od dostignuća BSK-a. Projekte koje su relaizovale BSK i brošuru "BSK u službi zemlje" predstavio je potkovnik Enver Dugolli, šef Sektora za saradnju sa institucijama,  Departmana  za civilno-vojnu saradnju pri Ministarstvu bezbednosti snaga Kosova . Potpukovnik  Dugolli se fokusirao  na dobru  saradnju sa vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, opštinama i  sa zajednicom u celini.

Današnjoj promociji, prisustvovali su ; zamenici ministra  MBSK-a , Muhamet Latifi, Bejtush Gashi i   Jasmina Vasić, zamenik komandanta BSK.a i  Komandant KFT-a , general major Rrahman Rama, generalni sekretar  MBSK-a , Shkelzen Sylaj, direktor  Operativne uprave , general Zymer Halimi, direktor za politike i planove  , Haxhi Shala, komandant  Brigade za operativnu podršku , pukovnik  Ilaz Derguti,  Predsednik Opštine  Elez Han , Rufki Suma, vojni atašei   akreditovani  na  Kosovu , iz  SAD , Hrvatske , Republike Makedonije , Republike Albanije,    predsednik Skupštinsog odbora  za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje  BSK-a, gospodin   Ahmet Isufi  i članovi  ovog odbora Rexhep Selimi, Ganimete Musliu i   Anton  Quni  i   iz Kancelarija za pitanja zajednica -Sanela Sadiković i  Qëndresa Beqiri.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com