Twitter Facebook Youtube

Okrugli sto o naučenim lekcijama u profesionalnom obučavanju i zapošljavanju nevećinskih zajednica

18.12.201315:27

17 decembra u organizaciji OEBS-a i obrazovnog centar “Don Bosko” organizovan je okrugli sto na kojem se diskutovalo o naučenim lekcijama i realizovanim projektima u vezi profesionalnog obrazovanja i zapošljavanja članova nevećinskih zajednica koje su u nepovoljnom položaju (zajednice Roma, Aškalija i Egipćana).

Nakon uvodnih reči direktora Don Bosko centra i predstavnika OEBSa, polaznicima su uručene  diplome za uspešno završenu obuku u administraciji i preradi voća i povrća koja je održana tokom 2013. godine.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici centralne i lokalne administracije,  agencija zapošljavanje, predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija koji rade na pitanjima profesionalnog obučavanja i zapošljavanja.

Ispred Kancelarije za pitanja zajednica istaknuto je da je Kancelarija veoma posvećena pitanju poboljšanja politike zapošljavanja nevećinskih zajednica kao i da je urađeno istraživanje koje je pokazalo nedovoljnu zastupljenost nevećinskih zajednica u javnim institucijama i preduzećima, kao i potrebu da se zapošljavanju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana posveti mnogo više pažnje. Takođe, rečeno je da je u cilju integracije zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, Kancelarija imala projekat u saradnji sa OEBS/OIDHR okviru kojeg je 6 mladih stručnjaka iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana imalo priliku da da 5 meseci stažira u javnim institucijama Kosova.

Na okruglom stolu učestvovale su Sanela Sadiković i Sonja Skarep.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com