Twitter Facebook Youtube

Konferencija o upotrebi službenih jezika na Kosovu

19.12.201310:33

Povodom završetka šestomesečne kampanje za unapređenje svesti javnosti za podršku efikasnom sprovođenju Zakona o upotrebi jezika radi promovisanja ljudskih prava i  doprinosa uključivanja nevećinskih zajednica, Kancelarija Poverenika za jezike u saradnji sa UNDP-om i MDA je održala 17. decembra konferenciju za štampu i nagradila najbolji novinarski rad koji promoviše upotrebu jezika.
 
Panelisti na konferenciji su bili Slaviša Mladenović, poverenik za jezike, Vlora Čitaku ministarka za Evropske integracije, Seliana Nedera, Stalni predstavnik UNDP, Srđan Popović, Viši savetnik premijera/direktor Kancelarije za pitanja zajednica i Žarko Joksimović direktor RTK 2.

Poverenik za jezike se zahvalio prisutnima i predstavio im  aktivnosti koje je razvila ova Kancelarija u pogledu nadziranja primene Zakona o upotrebi jezika, rešavanja žalbi putem posredovanja (medijacije), kao i o informisanju građana o njihovim jezičkim pravima.

Ministarka  Citaku  je tom prilikom rekla da  postoji politička volja da se poštuje pravo na upotrebu jezika i da to nije obaveza prema Evropskoj uniji već tu obavezu imamo jedni prema drugima .

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica, g Srđan Popović je istakao: „ Iako situacija u pogledu prava na upotrebu jezika i dalje nije idealna, verujem da se čine izvesni napori u cilju njenog poboljšanja. Ova kampanja koju sprovodi Kancelarija poverenika je jedan korak u povećanju svesti  javnosti o poštovanju jednakog prava na upotrebu jezika.

O jeziku se mora voditi računa na svim društvenim i političkim novoima, posebno imajući u vidu važnost očuvanja maternjeg jezika kao temelja jedne kulture i tradicije.

Nagrada za najbolji novinarski rad uručena je bosanskoj redakciji RTK1.

Prisutni na ovoj konferenciji su bili mediji, članovi Odbora za jezičku politiku, predstavnici civilnog društva, predstavnici Kancelarije za pitanja zajednica, predstavnici OEBS-a.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com