Twitter Facebook Youtube

Potpisan dokument saradnje između KPZ i MZP

14.03.201411:23

U zgradi Ministarstva za zajednice i povratak  14 marta 2014 godine organizovana  je konferencija za štampu i tom prilikom je potpisan dokument saradnje između Kancelarije za pitanje zajednica pri Kancelariji premijera (KPZ) i  Ministarstva za zajednice i povratak  (MZP) i Otvorivši konferenciju, šef kabineta ministra Jevtića, Srećko Bogajčević, upoznao je prisutne medije sa inicijativom da se donese jedan zvanični dokument koji definiše buduću saradnju dveju institucija, što će doprineti boljoj komunikaciji i kvalitetnijem i bržem rešavanju problema sa kojima se nevećinske zajednice suočavaju na Kosovu.

Dokument su potpisali ministar Dalibor Jevtić, ispred MZP-a i Srđan Popović, direktor KPZ-a, koji je u svom obracanju medijima takođe istakao važnost potpisivanja dokumenta o saradnji i rekao da je ovo početak unapređenja saradnje dveju institucija, te da je to primer dobre prakse koordinacije rada institucija koje imaju slične mandate i iste ciljne grupe.

Obzirom na mandat Kancelarije da prati i koordinira rad vladinih institucija koje se bave pitanjima zajednica, ali i u skladu sa situacijom na terenu, mi smo prošle godine pokrenuli zajedno sa OEBS-om projekat koji je imao za cilj da unapredi komunikaciju i saradnju institucija koje se bave pitanjima zajednica (Ministarstvo za zajednice i povratak, Savetodavno veće za zajednice, Ministarstvo administracije lokalne samouprave i Kancelarija za pitanja zajednica) izjavio je Popović i pozvao domaće i međunarodne institucije da pomognu u realizaciji planiranih projekata koji su prioritetni za život i opstanak zajednica i njihovu potpuniju integraciju u društvo.

U skladu sa tim, naše dve institucije su na osnovu potreba i izazova sa kojima se zajednice susreću, napravile zajednički dokument o saradnji koji sadrži različita polja rada kao i konkretne projekte i aktivnosti. Kao što sam već napomenuo, brojni su problemi sa kojima se zajednice suočavaju, od obezbeđivanja osnovih uslova za život do nemogućnosti da u potpunosti ostvare prava koja su ima zakonom zagarantovana. Smatram da je ovaj Zajednički dokument samo početak unapređenja naše saradnje, i da će biti primer dobre prakse o koordinaciji rada institucija koje imaju slične mandate i ciljne grupe. Izjavio je gdin Popovic

Ministar Jevtić se u svom izlaganju osvrnuo na sve poteškoće sa kojima se zajednice danas cuočavaju u svakodnevnom životu, pre svega ekonomske prirode, te je ovakav jedan dokumenat koji precizira načine podrške zajednicama na Kosovu, od velike važnosti i u cilju efikasnijeg korišćenja sredstava kako se projekti ne bi duplirali i na taj način sredstva trošila manje efikasno.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com