Twitter Facebook Youtube

Održan inauguracioni sastanak ,,Grupe za pitanja zajednica“

17.04.201413:53

U četvrtak, 17. Aprila, održan je inauguracioni sastanak ,,Grupe za pitanja zajednica“ koji je organizovala Kancelarija za pitanja zajednica, a čiji je predsedavajući direktor Kancelarije, g-din Srđan Popović. Osnivanje ove radne grupe je u potpunosti podržano od strane Kabineta Premijera.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji nalazi na temu priznavanja diploma sa Prištinskog Univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, kao i predstojeći planovi za pronalaženje mehanizama koji bi doprineli pronalasku rešenja za priznavanje gore pomenutih diploma. Prezentaciju je uradio Evropski centar za pitanja manjina, a celokupni projekat ima za cilj da uključi sve relevantne Kosovske intitucije u rešavanje ovog problema, ambasade i međunarodne organizacije.

Direktor kancelarije za pitanja zajednica i predsedavajući radne grupe, g-din Srđan Popović je tim povodom istakao da je osnivanje ove radne grupe od suštinskog značaja za rešavanje svih problema sa kojima se zajednice suočavaju. Takođe je istakao da će se ova radna grupa baviti svim potrebama i problemima zajednica, i da će raditi na konkretnim preporukama kako bi se ti problemi efikasnije rešavali.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com