Twitter Facebook Youtube

Uloga političkih partija u jačanju žena na Kosovu

19.05.201414:59

Agencija za ravnopravnost polova  je  19.05.2014  organizovala  diskusiju  na  temu: “Uloga političkih partija u jačanju žena na Kosovu.

Cilj ovog susreta   bio je  da okupi sve predstavnike političkih stranaka radi   pokretanja  šire diskusije, kao i da pruži priliku političkim strankama da pokrenu pitanje uključivanja rodne perspektive u njihovim  programima, kako bi se obezbedilo blagostanje i veći napredak žena na svim nivoima društva

Kancelariju za pitanja zajednica je predstavljala Sanela Sadiković
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com