Twitter Facebook Youtube

Grupazapitanjazajednica (GPZ)

19.06.201411:19

Dana 19. Juna,  je u  zgradi Vlade održan drugi sastanak Grupe za pitanja zajednica (GPZ), kojom predsedava direktor Kancelarije za pitanjaza jednica / Kancelarija premijera (KPZ / KP), g.SrđanPopović.

Svih dvadeseti četiri vladi naučesnika, diplomatske i međunarodne zajednice kao i nevladine organizacije,suobaveštene o osnivanju Radne grupe Vlade za rešavanje kosovsko gpitanja, nepriznavanje diploma koje izdaje Univerzitet u severnoj Mitrovici, pod zajedničkim rukovodstvom KPZ / KP kaoi Evropski centar zamanjinskapitanja (ECPM), prvisastanak je planiranda se održito komnedelje 24. do 27. juna.

Na sastankuje  podneto detaljno objašnjenje od stranemisije OEBS-a na Kosovu (OMIK), stručnjaka iz sektora zajednice o mogućim štetnim efektima u pogledu budućemo difikovaneprimene Administrativno guputstva za humanitarnitran sport Kosovskim autobusima.

Procenjenoje  daće promeneu procedurama finansiranja i rezultati tenderisanja tih puteva komercijalnih autobuskih kompanija negativno uticatina nevećinske zajednice,da imaju pristu pobrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju i socijalnim službama, a to je zabrinjavajuće.

Kao rezultat toga, KPZ / KP, će se zajedno sar elevantnim vladinim agencijama baviti sa ovimpitanjem kao jednim od prioritetnih, kako bi smoimali procenu identifikovanih potreba, kaoprvikorak, u pravcu stvaranjaradne grupe za rešavanjedatih problema.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com