Twitter Facebook Youtube

Poseta Opštini  Peć

12.03.201509:15

12. marta 2015.  Zamenik ministra  za lokalnu samoupravu  Bajram Gecaj, zamenik ministra   za  povratak Čauš Balaj, predstavnici Kancelarije za pitanja zajednica Sanela  Sadiković, Rifadije Hadžoli i. Alastair Livingston, posetili su opštinu Peć i tom prilikom se sreli sa predsednikom opštine Peć Gazmendom Muhadžerijem i njegovim saradnicima.

Tokom kampanje za besplatan  popis Roma, Aškalija i Egipćana i nakon posete, koju je predsednik Muhadžeri zajedno  sa zam.minstrom Geci  učinio nekim naseljima u kojima žive gore navdne  zajednice i zatekli su  tri porodice, koje žive u užasno  teškim uslovima.

Razlog posete bio je obilazak tri porodice iz romske zajednice koje žive u teškim socio-ekonomskim uslovima, kao i nalaženje alternativnih rešenja kako bi se pomoglo pomenutim porodicama. Predsednik Muhadžeri je obevestio je za njih  izdvojio  10 hiljada evra kako bi se uklonilo smeće  u okruženju u kojem žive i da  je u procesu traženja  zemljište za  izgradnju  kuća za  ove tri porodice.

Takođe,  predsednik Muhadžeri je obevestio  da će se u  Peć vratiti  6 porodica  romske zajednice iz Crne Gore.

Razlog  današnje posete je da razgovaramo  i pronadjemo  alternativu za porodice, koji žive u  teskim uslovima i da upravljanje  projektom   za izgradnju  kuća  za   ove tri porodice  preuzma opština, ministarstva i Kancelarija Premijera / Kancelarija za pitanja zajednica.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com