Twitter Facebook Youtube

Regionalna konferencija za zaštitu ljudskih prava i prava manjina

02.11.201714:16

Regionalna konferencija za ljudska prava i prava manjina održana je u Prištini 26.10.2017. godine. Domaćin ove konferencije bilo je Savetodavno veće za zajednice u okviru Kabineta predsednika. Ova konferencija je obuhvatila institucije koje se bave pitanjima zajednica, međunarodne organizacije, kao i države iz regiona koje se suočavaju sa sličnim problemima kada je upitanju integracija nevećinskih zajednica.

 

Ovom prilikom, direktor Kancelarije za pitanja zajednica, gdin. Ivan Milojević, konstatovao je da su zakonski okviri za nevećinsku zajednicu na nivou razvijenih evropskih država, ali da sprovođenje tih zakona još uvek nije na zadovoljavajućem nivou i da vladine instutucije moraju ostvariti viši nivo saradnje kako bi se sprovođenje zakona za zajednice poboljšalo. Takođe, predstavljen je plan rada Kancelarije za narednu godinu i naglašeno je da će Kancelarija u narednom periodu dati prioritet poboljšanju sprovođenja zakona za nevećinske zajednice sa akcentom na zapošljavanje i samozapošljavanje nevećinskih zajenica.

 

Istog dana, direktor Kancelarije je održao sastanak Grupe za manjinska pitanja (Community Issues Group) čiji je domaćin Kancelarija za pitanja zajednica, gde je institucijama, međunarodnim organizacijama i članovima parlamenta predstavio opširni plan rada Kancelarije. Ovom prilikom je nemačka ambasada, tačnije organizacija GIZ, predstavila svoj projekat za obrazovanje koji sprovodi sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije i Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com