Twitter Facebook Youtube

Organizovana radionica sa predstavnicima svih nevećinskih NVO

15.12.201710:46
Organizovana je radionica sa predstavnicima� svih nevećinskih NVO i pravnih asistenata u organizaciji Equal Rights for All Coalition, gde su kao panelisti učestvovali Ivan Milojević, Politički Savetnik premijera I direktor Kancelarije za pitanja zajednica i Sanela Sadiković viši sluzbenik za politike.

Svrha ove radionice je bila predstavljanje rada organizacije ERAC i način na koji bi trebali da sarađujemo u budućnosti. Tokom radionice od strane pravnih asistenata predstavljeni su mnogobrojni problemi sa kojima se suočava nevećinska zajednica.

“Kancelarija za pitanja zajednica stoji na raspolaganju za rešavanje problema svih nevećinskih zajednica kao i do sada a u 2018 smo dobili punu podršku Premijera kroz značajno planirano povećanje budžeta za 2018 godinu, a mi čemo se truditi da obezbedimo ravnopravnu zastupljenost pomoći prema svim nevećinskim zajednicama” izjavio je Ivan Milojević.
Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com