Twitter Facebook Youtube

Još jedno obeležavanje progresa u pitanju zajednica

08.04.201016:16

Priština, 8 april 2010  


Vlada Kosova odnosno Kancelarija za pitanja zajendica je i ove godine obeležila  8 . april,Medjunarodni dan Roma . 8 april obeležava prvi Međunarodni Kongres Roma iz 1971 godine, i prva zalaganja romske zajednice za ujedinjenje i za okončanje diskriminacije sa kojom se ova zajednica suočavala u to vreme svuda u svetu. Na ovoj prazničnoj ceremoniji na kojoj su prisustvovali rukovodioci najviših domačih i međunarodnih institucija na Kosovu: Premijer Vlade Republike Kosovo, Hashim Thaçi, specijalni predstavnik EZ-e na Kosovu Pieter Feith, direktorka USAID-a na Kosovu , Patricia Reader, Ministar za zajednice i povratak , Sasa Rsic, visoki domači i međunarodni zvaničnici , kao i predstavnici diplomatskog kora akreditovanog na Kosovu. Premijer je još jednom istakao zalaganje Vlade Kosova za očuvanje identiteta i kulturnog nasleđa svih građana Republike Kosova, bez razlike u etničkoj pripadnosti , kao i spremnost za stvaranje boljih uslova za normalan život svih zajednica.
 
Ocenivši napredak, u pravcu integrisanja Romske zajednice na Kosovu,  premier Thaçi je rekao da se Vlada Kosova i dalje zalaže da obezbedi da, odredbe utvrđene po Ustavu u vezi zaštite zajednica, omogučavaju ravnopravan pristup Roma u društvu, kao ravnopravni građani Kosova.
 
“Danas na Međunarodni dan Roma, želim da vam garantujem da ta angažovanja čine samo početak naših zalaganja. Naš cilj je da obezbedimo da građani Romske zajednice budu u potpuno integrisani  u novo Kosovo, sa istim mogučnostima za obrazovanje i zapošljavanje kao svaki drugi građanin“ istakao je premier Thaçi na ceremoniji proslave medjunarodnog dana Roma. 


U nastavku svoga govora , premijer Thaçi je istakao da je zajednica Roma jedna od zajednica koja je doprinela dosta na multi-kulturnom aspektu, na Kosovu. Viosko je ocenio angažovanje institucija Vlade Kosovo, u pravcu integrisanja ne-večinske zajednice, posebno zalaganje za integrisanje zajednice Roma , Aškalija i Egipčana kao deo kosovskog društva.
 
Sto se tice romske zajednice na Kosovu, Vlada je usvojila Strategiju za integrisanje zajednice Roma , Aškalija i Egipčana u Republici Kosovo za, 2009-2015. Ovaj sveobuhvatan plan potencira sve potrebe tih zajendica, od povratka, smeštaja do obrazovanja , integrisanja u javni život. Strategija tretira i pitanje polova i probleme žena ovih zajednica“, stavio je na znanje u nastvaku premije Thaçi, uveravajuči da akcioni plan za sprovođenje ove strategije će ojačati domače institucije u pravcu afirmisanja interesa  zajednica Roma , Aškalija i Egipčana.
 
Angažovanje Vlade Kosova je visoko ocenio specialni izaslanik EZ-e na Kosovu Pieter Fieth,  koji je istakao da je Vlada Kosova pojaćala napore za podržavanje Romske zajednice u raznim oblastima.  


„ Čestitam Vladi Kosova na povečanom angažovanju i zalaganju  za integrisanje Romaske zajendice . Strategija za integrisanje RAE zajednica je jedan dokument o politikama koje čine okvir vlade za poboljšanje života zajednica, rekao je g. Feith. On je nastavku, uputio poziv pripadnicim zajednice Roma da udruže zalaganja za implementaciju ovog dokumenta.
 
Direktorica USAID-a na Kosovu Patricia Reader je visoko ocenila rad koji je do sada izvršen od strane domačih institucija, ali je istakla da se još treba uraditi za poboljšanje životnih uslova ove zajednice.
 
“ Ova zemlja moze da postane lider  Evrope u integrisanju manjina“, istakla je Reader. Ona je u nastavku u svom govoru, rekla da usvajaujuči strategiju za integrisanje RAE zajednice Kosovo se približilo državama Evrope.
 
Ceremoniju su pozdravili i Ministar za zajendice i povratak, Saša Rašić, Ministar unutrašnjih polsova Bajram Rexhepi, koji su istakli zalaganje institucija kojima upravljaju za podršku intergisanju i poboljšanju uslova za sve zajendice, posebno romske zajednice. U njihovom govoru je istaknuto pitanje kampa u Mitrovici, pitanje o kome je ministar Rexhepi dao dodatne informacije ističući da je to pitanje na putu da pronađe jedno što brže moguče rešenje  Oni su istakli da će se sve to  postiči i uz podršku međunarodnih partnera. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com