Twitter Facebook Youtube

Održan još jedan sastanak komisije za verifikaciju diploma dana 17.05.2018.

28.05.201807:44

Obnovljen rad komisije na ?elu sa Besimom Kajtazi direktorom pravne kancelarije pri Uredu Predsednika koji je ujedno i predsedavaju?i komisije, novi ?lanovi komisije su Politi?ki savetnik premijera/ Direktor kancelarije za pitanja zajednica Ivan Milojevi?, i predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Mimoza Jupaj.

Na sastanku su ?lanovi komisije upoznati sa dnevnim redom kao i sa brojem zahteva koji je pristigao od poslednje komisije, koja je održana prošle godine i komisija ?e se truditi da u narednom periodu reši sve nagomilane zahteve kako bi nove diplome koje pristižu na verifikaciju bile blagovremeno procesuirane.

Slede?i sastanak komisije zakazan je za sutra.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com