Twitter Facebook Youtube

Evropski centar za pitanje manjina

13.06.201808:37

Evropski centar za pitanje manjina u saradnji sa Komisijom za verifikaciju diploma izdatih od strane Univerziteta Severna Mitrovica, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, direktorom Kancelarije za pitanja zajednica/Kancelarija premijera, direktorom vladinog koordinacionog sekretarijata/Kancelarija premijera, predsedavaju?eg Konsultativnog ve?a za zajednice u okviru Kancelarije predsednika, generalnog direktora civilne agencije za registraciju/Ministarstvo unutrašnjih poslova i opština uklju?enih u proces verifikacije diploma, organizovao dvodnevnu radionicu od 8.-10. juna 2018. godine u Dra?u, Albanija.

Cilj radionice bio je diskusija o mandatu Nezavisne komisije, raznovrsnim izazovima u procesu rada, istraživanju na?ina za bolju koordinaciju. Jedan od klju?nih elemenata o kojima se diskutovalo na radionici je potreba proširenja mandata verifikacione komisije kako bi se uklju?ile i ostale obrazovne institucije na srpskom jeziku, posebno visoke škole, profesionalne škole i srednje obrazovanje. Dogovoreno je da se pokrenu sve administrativne i pravne procedure kako bi se zapo?eo ovaj proces što je pre mogu?e, a tom prilikom je dogovoren i broj konkretnih koraka koji ?e uslediti u narednim nedeljama.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com