Twitter Facebook Youtube

Konkurs - Projekt koordinatora

11.12.201814:07

Kancelarija za pitanja zajednica/ Kancelarija premijera sprovodi projekat finansiran od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova Ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu i raspisuje konkurs za mesto:

Projekt koordinatora

Opis posla za poziciju projekt koordinator:

obezbeđuje implementaciju projekta ''Podrška kancelariji za pitanje zajednica'', podržanog od strane norveške ambasade, u skladu sa potpisanim ugovorom i akcionim planovima

priprema planove rada, operativne, finansijske i planove nabavke

prati dinamiku izvršenja budžeta uključujući i implementaciju svih projektnih aktivnosti

priprema relevantne materijale za redovne sastanke predviđene tokom projekta

zrađuje analitičke, informativne i druge materijale, informacije i druge akte iz oblasti upravljanja projektnim ciklusima

izrađuje projektnu dokumentaciju, tenderske dosijee i forme, prati proces apliciranja i vodi informativne sesije

učestuje u monitoringu svih projektnih aktivnosti Programa, uključujući i rad na terenu i posetu korisnicima Programa

vrši adekvatnu analizu uspeha projekata, kroz pripremu evaluacionih, periodičnih izveštaja

vodi evidenciju, vrši nadzor i izveštava o aktivnostima, radu konsultanata i podugovarača i grantovima koji se finansiraju iz sredstava projekta

priprema finansijske izveštaje i analize u vezi s realizacijom projekata i sarađuje sa Revizorom u zavisnosti od potrebe

Potrebne kvalifikacije i iskustvo:

Minimalno 6 godina radnog iskustva (poželjno u javnom sektoru ili međunarodnim i lokalnim organizacijama);

Poželjno iskustvo u radu sa grantovima podržanih od strane Ambasade Norveške

Elementarno poznavanje propisa / zakona relevantnim za sprovođenje projekta;

Sposobnost pružanja suštinskih saveta o izradi planova i projekata, pravnih akata i politika;

Zahtevi u pogledu jezika: dobro poznavanje srpskog, albanskog i engleskog jezika;

Odlične međuljudske i komunikacione veštine;

Kreativnost i rešavanje problema orijentisano na rezultate;

Marljivost, diskretnost i spremnost za rukovanje osetljivim informacijama;

Temeljno razumevanje političke situacije na Kosovu;

Strateška vizija, dobre tehničke i analitičke sposobnosti;

Demonstrativne organizacione veštine

Dobre sposobnosti izveštavanja i pisanja;

Sposobnost rada u timu, razvoja sinergija i uspostavljanja efikasnih radnih odnosa;

Sposobnost rada pod pritiskom i u stresnim situacijama;

Sposobnost rada u multietničkom okruženju

Poznavanje informacionih tehnologija sa akcentom na upravljanje i dizajniranje baza podataka, web administriranje, kao i dobro poznavanje Microsoft Office paketa

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da podnesu svoj CV sa najmanje dve preporuke na sledeću e-mail adresu: [email protected] ;

U naslovu e-mail-a navesti naziv pozicije

Samo kandidati koji su ušli u uži izbor će biti obavešteni o ishodu njihove prijave u dogledno vreme.

Konkurs je otvoren od 12.12.2018 do 20.12.2018

Prijave primljene nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Kandidati koji se ne pridržavaju pomenutih smernica za prijavu ili ne ispunjavaju osnovne uslove navedene u ovom konkursu za radno mesto neće se razmatrati.

Zapošljavanje će biti samo na LOKALNOM NIVOU.


Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com