Twitter Facebook Youtube

Program stažiranja u institucijama na centralnom i lokalnom nivou

23.01.201916:13

Kancelarija Premijera/Kancelarija za pitanja zajednica (KP/KPZ), u saradnji sa Norveškom Ambasadom, objavljuje konkurs za “Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou”, za studente završne godine osnovnih i master studija i diplomce osnovnih i master studija iz redova nevećinskih zajednica (u skladu sa važećim zakonima Kosova), sa ciljem da pomogne profersionalni razvoj tih zajednica na Kosovu.

Profesionalni razvoj predstavlja ozbiljnu investiciju i zato je ova oblast definisana kao jasan cilj koji se odnosi na relevantni strateški prioritet KPZ. Ovim programom pripadnicima nevećinskih zajednica će se omogućiti da steknu profesionalno radno iskustvo u cilju olakšanja pronalaženja održivog posla u budućnosti. Takođe, KPZ želi da utiče na povećanje zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim institucijama.

Napomena: Imajući u vidu da opštine, zbog svoje veličine, ne raspolažu dovoljnim kapacitetima kako bi stažistima omogućili neophodne uslove za rad, molimo potencijalne stažiste da imaju razumevanja ukoliko ne budemo u mogućnosti da ih smestimo u blizini opštine iz koje dolaze, da će im u tom slučaju biti ponuđene institucije na centralnom nivou.

Po završetku programa stažiranja, svi stažisti koji su uspešno završili program će dobiti sertifikat.

Proces

Nakon završenog konkursa, KPZ će u skladu sa zakonom i procedurama, formirati Komisiju za izbor kandidata. Biće odabrano 100 kandidata koji će obavljati praksu u javnim institucijama na lokalnom i centralnom nivou.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na pismeni test. Kandidati koji osvoje dovoljan broj poena, biće pozvani na intervju.

Nakon odabira knadidata za stažiranje istima će biti obezbeđen beplatan kurs albanskog odnosno srpskog jezika. Kurs je predviđen da traje tri meseca, i nakon uspešno završenog kursa kandidati će početi sa stažiranje. Tokom trajanja kursa kandidati neće primati novčanu nakadu.

Prijave kandidata koji su učestvovali u prvom i drugom krugu programa stažiranja, 2015-2016 godine, i 2018 neće biti razmatrane.

Opsti kriterijumi za prijavljivanje

·Da budu građani Kosova;

·Da budu studenti na završnoj godini osnovnih ili master studija, diplomci osnovnih ili master studija;

·Da nisu stariji od 30 godina;

·Da poznaju jedan službeni jezik Kosova;

Prateća dokumentacija za prijavu

1.Obrazac prijave mora biti popunjen na jednom od službenih jezika Kosova (srpski/albanski), u sažetom obliku i sa tačnim podacima (biće uzet u razmatranje samo obrazac KPZ);

2.Kopiju validne lične karte/pasoša Kosova;

3.Dokaz o studentskom stažu ili kopija diplome;

4.Dokazi o pohađanju kurseva i treninga (ako ih ima);

5.Jedna preporuka od osobe koja vas poznaje a sa kojom niste u srodstvu

Fond programa

·KPZ će odvojiti 90000 evra iz fonda dodeljenog od strane Norveske Ambasade koji je namenjen razvoju i podršci zajednicama u raznim poljima, medju kojima spada i zapošljavanje. Ovim konkursom biće obuhvaćeno 100 stažista širom Kosova, a mesečne nadoknade će iznostiti 150 eura bruto po osobi. Program stažiranja će trajati šest (6) meseci.

·Ukupan fond po stažisti, za period od šest (6) memeci je 900€.

·Primaoci sredstava, na osnovu fonda moraju da poseduju poseban račun u banci pre nego što im KPZ/KP izvrši prenos sredstava. Isplata će se vršiti u evrima a prenos se vrši isključivo putem bankarske transakcije.

U roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, KPZ će razmotriti podnete aplikacije i obavestiti kandidate koji su ušli u uži krug i pozvati ih na pismeni test. Samo kandidati koji polože test biće pozvani na intervju.

Aplikacioni obrazac se može naći na: http://www.zck-ks.net ili www.kryeministri-ks.net

Rok za apliciranje počinje od datuma objavljivanja, 24.01.2019. godine i trajće 15 (petnaest) dana, do 08.02.2019. godine u 16 00 časova.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoja dokumenta (upakovana u kovertu) u ul. Majke Tereze, Zgrada Vlade Kosova, šesti sprat, kancelarija br. 606, ili na email adresu zck-kpz-grants@rks-gov.net

*Napomena: Dostaviti kopije traženih dokumenata jer dokumenta neće biti vraćena.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com