Twitter Facebook Youtube

Susret izmedju predstavnika Vlade Kosova i Vlade Madjarske u vezi procesa apliciranja za učlanjenje Kosova u Dekadu za Ukljucenje Roma 2005-2015

15.04.201017:10

Budimpešta, 15 april 2010

Vlada Kosova i Vlada Madjarske  saglasili se o daljem  produbljivanju bilateralne saradnje u socijalnim pitanjima, pitanjima obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja. Medjutim, razgovori su bili usredsredjeni uglavnom na pitanjima roma uopšte, ne samo na Kosovu i u Madjarskoj, nego u celoj Evropi. U okviru angažovanja Vlade Republike  Kosova za stabilizaciju i stvaranje adekvatnih uslova i mogucnosti, za što bolji život svih gradjana Kosova, spada i inicijativa  procesa apliciranja za učlanjenje Kosova u Dekadi za Ukljucenje Roma 2005-2015. Dekada služi kao forum za razmenu najboljih praksi i uvodjenje  novih inicijativa. Ova inicijativa, koju je prvobitno pokrenula Madjarska Vlada u 2003 godini, ima za cilj da poveca napore vlada zemalja  članica  za stabilizaciju i integrisanje romske zajednice.

Tokom trodnevne posete u Budimpešti- Madjarska, vladina delagacija koju je predvodio Ministar za zajednice i povratak, Saša Rašić, u čijem su sastavu i viši savetnik Premijera i ujedno i direktor Kancelarije za pitanja zajednica, Srdjan Sentić, i Direktor kancelarije za dobro upravljanje, Habit Hajredini, sastala se sa Ministrom za socijalnu zaštitu Vlade Madjarske, g. La'slo' Herczog, sa predstavnicima Instituta za otvoreno društvo u Madjarskoj i sa rukovodiocima Koordinacionog Sekretarijata Dekade za Ukljucenje Roma.

Na ovim susretima, diskotovano je o raznim pitanjima u vezi satbilizacije romske zajednice,  o procesu učlanjenja i o podršci od strane partnera za učlanjenje Kosova u Dekadi. Ministar Herczog je visoko ocenio inicijativu za učlanjenje Koosva i obećao punu podršku njegove institucije, koja je ujedno i ključna  tačka  koordinacije  ovog procesa. On je istako snažnu podršku za Vladu Kosova u ovakvim regionalnim inicijativama, koje imaju za cilj postizanje evropskih vrednosti i standarda. On je rekao da se do sada mnogo radilo za stabilizaciju i punu integaraciju romske zajednice u zemljama čanicama Dekade, ali ostaje još dosta posla da se uradi, naročito u četiri glavnih oblasti u kojima je fokusiran program Dekade, odnosno strategije država članica, Obrazovanje, igradnja kuća, zdravstvo i zapošljavanje su glavna pitanja u kojima zemlje članice nastatvljaju  doprineti, da bi se ostavrilo potpuno integrisanje roma u društvo.

Na informativnom susretu sa rukovodiocima Intstituta za otvoreno društvo, diskutovano je  o dostignučima i naporima Vlade Republike Kosova za puno integrisanje romske zajednice, i isto tako je isprogovaran proces aplikacije za učlanjenje Kosova u Dekadi za Ukljucenje Roma. Direktor Instituta za otvorene društvo Madjarske, izrazio je zadovoljstvo zbog dostignuća Kosovske vlade na izradi adekvatnih dokumenata koji služe kao osnova za apliciranje u ovoj inicijativi u kojoj su kao članovi neke od zemalja Evrope i Balkana. Strategija za integrisanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana  i Akcioni plan za implementaciju ove strategije, kao i objavljivanje takvih  istraživanja, kao što je studija o zapošljavanju nevečinskih zajednica u Civilnoj službi Kosova  i u preduzečama u javnom vlasništvu, su snažan dokaz da Kosovo vrlo ozbiljno prati ovaj proces. G. Rurke, je u ime institucije koju vodi , izrazio  spremnost i obečao da će pomoći proces apliciranja za učlanjenje Kosova u Dekadi za Ukljucenje Roma.

Održavanje ovih susreta omogučila je Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) i Institut za otvoreno društvo sa sedištem u Budimpešti.

Ideja za pokretanje Dekade za Ukljucenje Roma 2005-2015, proizasla je na Regionalnoj konfrenciji “Romi u priširenoj Evropi: Izazi za budučnost” , koju je predstavila  Madjarska Vlade u leto 2003 godine u Budimpešti  i u organizaciji Instituta za ovoreno  društvo i Svetske Banke. Ovaj dogadjaj su  podržale Evropska Komisija i  UNDP, a od  2004 godine više je   posvečen elaboraciji inicicijative i pripripremi za zvanični početak Dekade za Ukljucenje Roma 2005-2015. Vlada Madjarske  je uz angažovanje Premijera,preuzela  rukovodeću ulogu u fazi priprema za osnivanje Sekretarijata koji bi koordinisao medjunarodni rad i početak organizovanja pripremnih susreta. Dekada za  obuhvatanje  Roma  počela je zvanično  u februaru 2005 godine u Sofiji, uz učešće premijera iz 9 zemalja osnivaca i Predsednika Instituta za otvoreno društvo i Predsednika Svetske Banke.  Do sada u Dekadi za Ukljucenje Roma je učanjeno 12 zemalja i jedna zemlja sa statusom posmatraca.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com