Twitter Facebook Youtube

Pod pokroviteljstvom vlade Kosova obeležen 8. april, Svetski dan Roma

08.04.201111:13

„Kao premijer, uveravam vas da će odredbe utvrđene u Ustavu, koje se odnose na zaštitu prava zajednica, obezbeđuju jednak pristup Roma u društvo kao ravnopravnih građana Kosova, nastaviti da se primenjuju u praksi“, rekao je predsednik vlade Thaçi na svečanoj konferenciji organizovanoj u čast 8. aprila, Svetskog dana Roma

Priština, 8. april 2011. godine


8. april – Svetski dan Roma, praznik koji danas slave na hiljade Roma u celoj Evropi, obeležen je i na Kosovu uz punu podršku Vlade Kosova. Današnji dan u isto vreme obeležava i četrdeseti jubilej Prvog međunarodnog kongresa Roma koji je održan 1971 i prvi pokušaj romskih građane da se okupe zajedno kako bi rešili probleme sa kojima se suočavaju pripadnici ove zajednice širom Evrope.

Kancelarija za pitanja zajednica pri kabinetu premijera i ove godine obeležila je Svetski dan Roma, organizacijom svečane konferencije na kojoj su prisustvovali visoki funkcioneri i rukovodioci domaćih institucija i predstavnici diplomatskih misija na Kosovu.

U svom govoru i čestitkama upućenim romskim građanima, predsednik vlade Thaçi. izrazio je zadovoljstvo što je danas sa njima, jer ovaj dan smatra kao dan koji ujedinjuje građane Kosova, bez obzira na etničke, kulturne ili verske razlike. Uz reči da su svi odnosi između države i građana i između građana međusobno uređeni Ustavom i zakonima Kosova, istakao je da kosovska vlada ostaje privržena svojoj obavezi da se postara da odredbe sadržane u Ustavu u pogledu zaštite prava zajednica, omoguće jednak pristup Roma u društvo, kao ravnopravnih građana Kosova.

 „Kosovo je u toku ove tri godine formiranja države uspelo da kroz zakonski okvir garantuje i štiti prava svih zajednica u zemlji. Garantovanje prava romske zajednice sprovodi se sa jedinim ciljem da poboljša položaj i situaciju u kojoj živi romska zajednica na Kosovu“, rekao je premijer Thaçi.

U nastavku govora, premijer Thaçi rekao je da je romska zajednica jedna od zajednica koja je doprinela multikulturnom aspektu države Kosova. On je visoko ocenio angažovanje institucija kosovske vlade i međunarodnih partnera u sprovođenju projekata koji neposredno imaju za cilj poboljšanje uslova života romske i drugih  zajednica, kao sto je projekat „ Ali Ibra“ u Opstini Djakovica, projekat izgradnje kuca u Novome Brdu, zatvaranje kontamiranih kampova, kao i drugi projekti infrastrukture i kulture u opste.

Premijer Thaçi. istakao je da će Vlada Kosova i dalje biti u potpunosti posvećena da daje podršku za sve zajednice na Kosovu, a posebno će se angažovati na stvaranju što boljih mogućih prilika za građane iz romske zajednice kao dela kosovskog društva. On je zatim rekao „Kosovo je uspelo da dobije status posmatrača u Međunarodnom upravnom odboru Dekade Roma, koji je zajednički forum Evrope i Balkana.

U nastavku, premijer Thaçi. rekao je da je kosovska vlada imala priliku da iznese odlične dokaze o poštovanju sloboda i prava svih građana Kosova i o svom angažovanju, posebno prema zajednici Roma, Aškalija i Egipćana, preko rada institucija kosovske vlade na primeni Strategije za integraciju pripadnika ovih zajednica.

„Veliki broj aktivnosti predviđenih u Strategiji za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana sada sprovode resorna ministarstava“, rekao je premijer Thaçi.

Proslavu Dana Roma pozdravio je i potpredsednik Vlade i ministar za lokalnu samoupravu Slobodan Petrović, ističući punu posvećenost institucije čijim radom on rukovodi, na poboljšanju životnih uslova građana Roma.

Angažovanje kosovske vlade visoko je ocenio i zamenik Međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu Kristofer Rouen, koji je istakao da je Vlada Kosova već prihvatila kao tradiciju proslavu ovog važnog dana, tako što je podržala treću godinu za redom proslavu Svetskog dana Roma.

„Romska zajednica ima dugu istoriju na Kosovu koja je istovremeno i doprinos njegove etničke, nacionalne, jezičke i verske raznovrsnosti. Učešće i delotvoran doprinos Roma sastavni je deo daljeg razvoja demokratskog i pluralističkog društva na Kosovu“, rekao je gospodin Rouen.

G. Rouen još je rekao da je impresioniran činjenicom da je vlada Kosova u saradnji sa Kancelarijom za vezu Evropske komisije na Kosovu i USAID zatvorila kontaminirani kamp Česmin Lug u severnoj Mitrovici. On je dalje rekao da je ohrabren time što vidi da romska zajednica ima više mogućnosti da snažno podrži veću samosvest o svom identitetu, kulturi i pravima.

Nakon toga, ministarka u Ministarstvu za evropske integracije Vljora Čitaku rekla je da su ravnopravna zastupljenost Roma u institucijama centralne i lokalne vlasti kao i održivi povratak takođe jedan od uslova na polju evropskih integracija.

„Kosovo mora da uradi još više na readmisiji svojih građana Roma da bi ispunilo još jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima.“

U nastavku svog obraćanja, ministarka Čitaku izjavila je da ne samo Kosovo, već i sve zemlje članice Evropske unije posvećeni su ostvarenju većeg učešća Roma u oblastima zdravstva, obrazovanja, privrede i u svim drugim oblastima koje direktno utiču na poboljšanje uslova života.

Proslavu je pozdravio i ministar za zajednice i povratak Radojica Tomić, predsednik Romske stranke Zulfi Merdža, predstavnik Kancelarije za vezu Evropske komisije na Kosovu g. Patrik Šmelcer kao i predstavnici građanskog društva koji su istakli posvećenost institucija kojima oni rukovode u podršci integraciji i poboljšanju uslova života za sve zajednice, a posebno romske zajednice. U svojim obraćanjima posebno su se osvrnuli na pitanje kontaminiranih kampova i sprovođenje Strategije za integraciju zajednica RAE, što su pitanja čijem su se rešavanju posvetile nacionalne i međunarodne institucije.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com