Twitter Facebook Youtube

Održan je Preliminarni sastanak sa posmatračima Radne grupe za reformu Komisije za jezike i jezičku politiku

24.11.201111:01

Radnu grupu čine:

Direktor Kancelarije za pitanja zajednice, Direktor kancelarije za pravnu pomoć, Predstavnik Konsultativnog veće za zajednice,  predsedavajući Komisije za jezik,  Kancelarija za strateško planiranje, Ministar za javnu administraciju, Ministar administracije lokalne samouprave,  Ministar obrazovanja, nauke, tehnologije, Ministar za zajednice i povratak.

Posmatrači u svojstvu stručnjaka i spoljne pomoći:

Savetnik o pravima zajednice (Međunarodna civilna kancelarija), OSCE, Predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Predstavnik Švajcarske Ambasade na Kosovu, Predstavnik Norveške Ambasade na Kosovu, Predstavnik Kancelarije za vezu Evropske komisije, Predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Predstavnik Evropskog centra za pitanja manjina

U cilju povećanja učinkovitosti primene Zakona o upotrebi jezika, Radna grupa treba da pripremi i dostavi na usvajanje Vladi odgovarajuće pravne akte i potrebne procedure za reformu,  jačanje i povećanje učinkovitosti Komisije za jezik najkasnije tri meseca nakon osnivanja.

U četvrtak 24.novembra 2011. Godine održan je preliminarni sastanak sa posmatračima Radne grupe za reformu Komisje za jezike i jezičku politiku.

Na sastanku je diskutovano o ulozi i doprinosu posmatrača u Radnoj grupi kao i o Strateškom dokumentu Radne grupe.

Posmatrači su se složili da je reforma Komisije za jezike od velike važnosti i da će svako u svom domenu rada dati određenu podršku ovom procesu.

Posmatrači će davati preporuke, stručne savete, logističku podršku kao i doprinositi transparentnosti rada Radne grupe.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com